Gabiony BLOCK SK pre drôtokamenné koše a matrace

Najširšia ponuka materiálov pre gabiónové eko-koše
a eko-matrace

Drôt: 4,00 – 3,50 – 3,00 mm Ochrana: Zn + Al min. 350 g/m2
      Zn min. 280 g/m2
    Novinka: Zn + PVC už v predaji !!!